Banner

XVI sesja naukowa w Rektoracie PUM w Szczecinie

Mam przyjemność poinformować szerokie grono znajomych o kilku standardach funkcjonujących w środowisku Diagnostów Laboratoryjnych.

Jednym z nich jest, ustawowy obowiązek pogłębiania swojej wiedzy, podobnie jak i innych przedstawicieli służby zdrowia.

Dnia 18.03.2017 w Rektoracie PUM, w Szczecinie odbyła się XVI sesja naukowa zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej oddziały

Zachodniopomorskie, na temat „Postępy w Diagnostyce Chorób Autoimmunologicznych

Swoje osiągnięcia prezentowali pracownicy naukowi różnych uczelni, kolejność w/g wystąpień
J. Koyla – Śląski Uniwersytet Medyczny
E. Bryl – Gdański Uniwersytet Medyczny
W. Marlicz = Pomorski Uniwersytet Medyczny
Z. Zdrojewski – Gdański Uniwersytet Medyczny
B. Solnica – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
K. Ciechanowski – Pomorski Uniwersytet Medyczny
S. Michalak – Uniwersytet Medyczny im Marcinkowskiego w Poznaniu
K. Fischer – Pomorski Uniwersytet Medyczny
Odbywają się również sesje z udziałem naukowców Europejskich Uczelni Medycznych.
Pamiętam jedne z pierwszych sesjii w których uczestniczyło 20 – 30 słuchaczy. Obecnie renoma spotkań znacząco wzrosła i uczestniczy w nich 500 – 600 słuchaczy z całej Polski, zarówno Diagnostów, Lekarzy czy studentów.
Innym standardem jest wykonanie i INTERPRETACJA uzyskanych wyników.
Jak Państwo widzicie mój zwyczaj rozmowy z pacjentem podczas odbioru wyników ma głębokie i naukowe uzasadnienie i nie jest to wcale wtrącaniem się w proces diagnozowania, który jak wielu uważa jest wyłącznie domeną lekarza. Jest to mój ustawowy obowiązek.